Live
9Craig2CraigSarah4Sarah7Nacho3NachoSarah4Sarah5Sarah4SarahDan6Dan6Nacho3NachoAuddie5Auddie10Keith1KeithSarah4Sarah8Keith1KeithCraig2Craig4Craig2CraigNacho3Nacho3Keith1KeithSarah4Sarah2Nacho3NachoDan6Dan1Sarah4SarahAuddie5AuddieRound 1Round 2SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3
Craig
Sarah
Nacho
Sarah
Sarah
Dan
Nacho
Auddie
Keith
Sarah
Keith
Craig
Craig
Nacho
Keith
Sarah
Nacho
Dan
Sarah
Auddie